جهت اطلاع از آخرین دستاوردهای شرکت، شاخصه های عملکرد و موضوعات مرتبط به کانال تلگرامی شرکت به آدرس https://t.me/ArghamNegarGroup بپیوندید. 

جهت اطلاع از آخرین آخرین اخبار مرکز آموزش و پژوهش ارقام نگار به کانال تلگرامی این واحد به آدرس https://t.me/arghamnegareducation بپیوندید.