کسب و کار گسترده و یکپارچه

فروشگاه‌های زنجیره‌ای ساده نیستند. ساختاری سازمانی دارند. این ساختار نیازمند راهکاری نرم افزاری از سطح دفتر مرکزی بوده تا بتوان به لحظه بازدهی سازمان را بررسی و به سرعت، تغییراتی مثبت ایجاد نمود.

تحلیل استراتژی‌های سودآور

در عصر اقتصاد مبتنی بر دانش، لازمه داشتن کسب و کارهایی بزرگ، موفق و پایدار، در اختیار داشتن اطلاعاتی دقیق، تحلیلی و به لحظه از کسب و کار است.

وفاداری مشتری = موفقیت

با رشد روز افزون فروشگاه‌های زنجیره‌ای و بزرگ، قاعده رقابتی پایدار و موفق، وفادارسازی مشتریان و ایجاد تعهدی عمیق برای خرید مجدد در رفتار مشتری می باشد.

تکنولوژی های باران